circos-table-ucrlwqb-large

Arkadiusz Rola, Katarzyna Wrzodak: Ylvisa – The Fox (What Does The Fox Say?). Wizualizacja

Przedmiotem wizualizacji jest teledysk do piosenki Ylvisa – The Fox (What Does The Fox Say?). Do celu tej wizualizacji przestrzeń została podzielona na dwa podstawowe obszary: pierwszy związany z domem, drugi odnoszący się do przestrzeni lasu. Obszar domowy został podzielony na wnętrze (inside) i obszar przydomowy (outside). Natomiast przestrzeń lasu została rozróżniona ze względu na kolor dla niej charakterystyczny, są to kolejno: green forest, white forest, pink forest oraz blue forest. Postacie zostały pogrupowane w następujący sposób: Ylvis (nieprzebrany, główny artysta), Ylvis fox ( lider zespołu przebrany za lisa), partially dressed ppl (ludzie częściowo przebrani za zwierzęta), horse, grandpa, fox (animowany lis), dressed ppl (statyści całkowicie przebrani za zwierzęta).

Wizualizacja cyrkularna, którą wykorzystaliśmy pozwala analizować relację pomiędzy poszczególnymi kategoriami w naszym przypadku sa to miejsca w których rozgrywa się akcja i postacie. Na zewnętrznej stronie koła znajduja się wyodrebnione przez nas kategorie. Wstążki znajdujące się wewnątrz koła łącza kategorię postaci i miejsc. Im częściej dana postać występuje w określonym miejscu tym wstązka jest szersza.

Biały las jest obszarem charakterystycznym dla wszystkich postaci, każdy tam występuje. Istoty czysto zwierzęce nie mają wydzielonej dla siebie przestrzeni. Występują one jedynie w obszarze granicznym, jakim jest wyżej wspomniany las. Dziadek jest metanarratorem. Przestrzeń różowego lasu jest poświęcona jedynie jemu, nie występuje on nawet w białym lesie. Tylko w tej przestrzeni leśnej Ylvis fox zostaje zupełnie wyparty.

Ylvis fox jest postacią prymarną lasu. Ylvis bez przebrania występuje w przestrzeni domowej i koło domowej. Co ciekawe Ylvis fox występuje również w przestrzeni domowej. Warto zauważyć, że nie wystepuje w outsidzie, który może sie kojarzyć bardziej z wolną przestrzenia zwierzęcą ponieważ tylko tutaj występują całkowicie przebrani ludzie. W lesie ich pierwiastek zwierzęcy nie wymaga podkreślenie poprzez kostium. Inaczej dzieje sie w przypadku przestrzeni domowej, tam całkowite przebranie jest potrzebne by przedstawić ich animalny status.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>