SerialHIMYM

Wizualizacja Sezonu 8 odcinek 11

How I met your mother odcinek 11

Kolejny odcinek perypetii przyjaciół, przedstawiony w wersji graficznej. Relacje między bohaterami zostały przestawione na rysunku powyżej. Kto jeszcze nie obejrzał 11 odcinka sezonu 8, może być zaskoczony odczytując wizualizację. Zastanawiające jest to dlaczego postać Barneya zeszła na poboczny plan, już wyjaśniam, że to za sprawą gry wymyślonej przez paczkę, niestety Barney padł jej ofiara i przez cały odcinek, chociaż się pojawiał nie mógł nic mówić. Marshal i Lily spotykają Darego, niechcianego kolegę z collegeu, ich wspomnienia są bardzo zabawne. Relacja Robin z Patrice jest bardzo napięta,ponieważ Robin dostaje polecenie zwolnienia swojej “ulubionej” koleżanki. Ted ma zatarg ze swoim profesorem.Marshal i Lily powierzają swojego synka ojcowi Lily. Najwięcej rozmawiają ze sobą Ted i Marshal, ale reszta bohaterów jest przy tej rozmowie. Ted dużo rozmawia z Robin, kiedy jadą taksówką, lub w barze w ich relacjach sa to kulminacyjne rozmowy.

Wizualizacja może stać się ciekawą zapowiedzią odcinku 11, bądź jego podsumowaniem.

 

 

Visualization of season 8 episode 11
Another episode about friends vicissitudes, presented in the graphic version. Relationships between characters are shown on the picture above. Who haven’t watched episode 11 season 8 yet, may be surprised while reading the visualization. Puzzling is why Barney is moved to a side plan. Already explain, it happen because of the game invented by bunch. Unfortunately, Barney fall victim to it and during entire episode can’t say anything. Marshall and Lily meet Daryl, unwanted mate from college. Their memories are very funny. Relation between Robin and Patrice is extremely tense, because Robin gets an order to release her “favourite” friend. Ted has a conflict with his professor. Marshall and Lily entrust their son with Lily’s father. Ted and Marshall are those who talk to each other the most, but rest of characters are at this conversation. Ted talks with Robin a lot, when they are going by taxi or in the bar. In their relationship these conversations are climaxing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>