O projekcie

MediaLab UMCS jest inicjatywą, która została zainspirowana zajwiskiem medialabów i projektów realizowanych w interdyscyplinarnych zespołach z wykorzystaniem cyfrowych technologii i sieci. Przykładem takich przedsiewzięć może być MIT Medialab, medialab KiBU i Prado Medialab. W Polsce nie ma instytucji odpowiadajacej formule medialabu, ale rokrocznie odbywaja się warsztaty medialabowe organizowane przez fundację Ortus. Oprócz tego w naszym kraju powstaje coraz wiecej projektów z pogranicza nauki, sztuki i technologii takich jak: THATCamp Polska, Warsztaty Kultury 2.0, Akademi Cyfrowych Kompetencji. W sieci natomiast znaleść można liczne projekty, które inspirują się ideami otwartej kultury i bezpłatnie kreują usieciowioną przestrzeń poświęconą sztuce, badaniom, nowym mediom, historii. Przykładem mogą tu być projekty Lublin 2.0 czy Wizualizacja sztuki.

Pomysł na MediaLab UMCS zrodził się na zajęciach z przedmiotu Multimedia realizowanych na miedzy kierunkowej specjalizacji Cyberkultura (utworzonej przy Instytutcie Kulturoznwstwa UMCS). Istotną inspiracją dla naszych działań jest wizualizacja danych, dziennikarstwo społeczne, dziennikarstwo wykorzystujące duze ilosci danych (Big data jurnalism), kulturonomika i humanistyka cyfrowa.Zasadniczym celem przedsięwziecia jest stworzenie otwartej przestrzeni twórczej wykorzystującej nowe media do badania, wizualizowania, analizowani i opowiadania o kulturze.

Do realizacji projektu wykorzystane zostaną otwarte aplikacje sieciowe, darmowe oprogramowanie i zasoby zamieszczajace materiały na otwartych licencjach (Creative Commons,Copy Left, Public Domain).

Praca w ramach projektu bedzie realizowana w 3-4 osobowych zespołach roboczych. W ramach zajęć studenci sami dobierają sie w grupy i określają przedmiot swoich badań. Jedynym ograniczeniem jest główny temat przyjętą w danym semestrze.

W tym roku tematem przewodnim jest Kultura popularna w sieci i poza siecią

Koordynator projektu: dr Radosław Bomba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>