Mashup- analiza

some rights reserved by nimble photography

Dokonaliśmy analizy pojęcia “mashup” w porównaniu z pojęciem “remixu” za pomocą narzędzi:Google Ngram Viewier, Google Trends, Icerocket i Social mention. Poniżej prezentujemy uzyskane wyniki wyszukiwań i ich krótką analizę:   Powyższy wykres prezentuje zainteresowanie w Polsce mashup’em w porównaniu z remiksem na przestrzeni lat 2004-2012. Jak widać, zdecydowanie częściej używane jest określenie “remiks”. Możemy zaobserwować […]

Continue reading